Kompost Makinesi İle Doğal Gübre Elde Edilmesi

Kompost Makinesi İle Doğal Gübre Elde Edilmesi

Kompost Makinesi İle Doğal Gübre Elde Edilmesi

Kompost Makinesi İle Doğal Gübre Elde Edilmesi; Kompost makinesi yemek yapımı öncesinde bitkilerin kullanılmadan atılan sap, kök, çekirdek, kabuk, çiçek gibi kısımlarından hızlı doğal gübre eldesi için kullanılan makinelerdir. Bu makinelerin kullanımı ilkel yöntemlerle organik gübre elde edilmesine göre çok daha hızlı bir şekilde ve daha verimli gübrelerin elde edilmesini sağlamaktadır.

Kompostlaştırma genel olarak bitkisel yiyecek artıkları, biyolojik arıtma çamuru, kağıt, saman, yaprak, bitki sapları gibi biyobozunur maddeleri mikroorganizmalar tarafından toprağı zenginleştiren, toprağın hava almasını sağlayan, toprağın verimini arttıran, topraktaki zararlı maddeleri nötralize eden humus bakımından zengin organik maddelere dönüştürme işlemidir. Bu işlem kompostlaştırma işlemini etkileyen nem, sıcaklık, pH, gözeneklilik, besin maddeleri, oksijen gibi parametrelerin kompost makinesi yardımıyla olması gereken seviyede tutulması ile gerçekleştirilir.

Kompost Makinelerinin Kapasiteleri

Kompostlama işlemi gelişen teknoloji sayesinde evlerden, bahçelere, sanayiden, lokantalara kadar pek çok yerde kullanılabilecek boyutlarda makineler üretilmesini sağlamıştır. İnsanların geri dönüşüm konusunda bilinçlenmesi de kompost makineleri yardımıyla kolay bir şekilde mutfak atıkları gibi atık malzemelerden organik madde elde etmelerinin yaygınlaşmasını sağlamıştır. Bu durum da farklı kapasitelerde kompost makineleri üretilmesine sebep olmuştur.

 • Günlük olarak atıkları gübreye dönüştürme kapasitesi 400 gram ile 1 kilogram arasında değişen CM1,
 • Günlük atık işleme kapasitesi 28 Litre olan CM15,
 • Günlük atık işleme kapasitesi 85 Litre olan CM50,
 • Günlük atık işleme kapasitesi 500 litre olan CM300,
 • Günlük atık işleme kapasitesi 850 litre olan CM500,
 • Günlük atık işleme kapasitesi 85 metreküp olan CM50000

farklı boyutlara ve kapasitelere dolayısıyla farklı kullanım yerlerine göre üretilen bazı kompost makinelerine örnektir.

Kompost Makinelerinin Sağladığı Avantajlar

Kompost makinesi ile organik gübre üretiminin sağlamış olduğu avantajlar şunlardır;

 • Minimum enerji tüketimi ile yüksek verimli gübre üretimi sağlamak
 • Yöntemin kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleşmesi nedeniyle çevreye atılan atıkların oranında ciddi azalma yaşanması
 • Kompostlama işleminin 24 saat gibi kısa bir sürede maksimum verimle gerçekleşmesine olanak sağlaması
 • Nem, sıcaklık, pH gibi parametlerin ölçülmesine ve kontrolünün yapılmasına olanak vermesi
 • İlkel yöntemlerle kompostlama işleminde gözlenen olumsuzlukların ortadan kalkmasını sağlaması
 • Kompost makinesiyle gübre üretiminde hava koşullarının etkili olmaması ve her koşulda üretim yapılabilmesi kompost makinelerinin sağladığı faydalardır.