Balya Makine Seçimi Ve Çalışma Prensibi

Balya Makine Seçimi Ve Çalışma Prensibi

Balya Makine Seçimi Ve Çalışma Prensibi

Balya Pres Makinesi

Balya Pres Makinesi; Tüm dünyada gelişen sanayileşmeyle beraber fabrika üretimleri ve buna bağlı olarak atık sorunu baş göstermekte. Ayrıca fabrikaların haricinde bireylerin çılgın tüketimleri, restoranların küçük ölçekli üretim yerlerinin de çeşitli atıkları oluşmakta. Bunlar için duyarlı ve bilinçli şahıslar çeşitli çalışmalar başlattı. Özellikle tüketimin yüksek miktarda olduğu gelişmiş ülkeler ve metropoller bu çalışmalarda başı çekmekte. Bu çalışmalar saymakla bitmez tabii ki. Fakat birini söylemek gerekirse balya presleme makineleri örnek gösterilebilir. Gelişen mühendislik çalışmaları bu tarz bir geri dönüştürücü için olumlu etkiler sundu.

Makine Seçimi Ve Çalışma Prensibi

Balya presleme makineleri çeşit olarak dikey ve yatay olarak ikiye ayrılmaktadır. Makine dik ve az geniş alan kaplıyorsa dikey presleme makinesi, büyük genişliği olup yükseklik olarak az yer kaplıyorsa da yatay presleme makinesi ismini alır. Ayrıca üretim ve atık miktarı kapasitesi de bu seçim için önemli etmenlerdir. Aylık 130 tondan fazla ürün miktar geri dönüşüme katılacaksa yatay presleme makinesi tercih edilmelidir. Fakat bu miktar bir uzmana danışılarak da belirlenebilir. Üretimden üretime göre atık çeşidi ve miktarı için makine tipi değişebilmektedir.

Atıklar geri dönüştürülebilmek için balya pres makinesine atılır. Preslenen atıklar daha az yer kapladığından zaman ve ağırlık olarak olumlu özellik sağlar.

Makine pompa, silindir ve güç temel özellikleriyle çalışır. Basınç uygulanan yağlar silindirlere gönderilir ve silindirler çalışmaya başlar. Silindirlerin çalışması için bir güç gerekir ve çalışma sağlandıktan sonra enerji açığa çıkar. Baskı yapılan ürün neyse o ürüne belirli miktarda basınç sağlanır. Basınç sistemi belirli bir noktada fren sistemi ile durdurulur. Makine çalışması durunca ürünler bir balya halini alır. Fren noktası dönüştürülecek ürüne göre değişir. Mühendisler baskılanacak ürün ne ise o ürünün özellikleri dikkate alınarak hesaplama yapar. Yanlış bir hesaplamada tüm sistem hata verir.

Bazı balya presleme makineleri içerisinde farklı ürünler birleştirilerek sıkıştırılabilir. Fakat bu tüm makinelerde geçerli değildir. Fabrikalarda kullanılan büyük ölçekli makinelerde hiçbir ürün birbirine karıştırılamaz. Bazı makineler ise küçük ölçeklidir, balyaları yeniden sıkıştırılabilir ve kâğıt ile kartonlar beraber preslenebilir.