Balya Pres Makinaları Hangi Alanlarda Kullanılır

Balya Pres Makinaları Hangi Alanlarda Kullanılır

Balya Pres Makinaları Hangi Alanlarda Kullanılır

Presleme, özel makinalar yardımıyla alttan ve üstten basınç uygulanarak materyallerin sıkıştırılması işlemidir. Elektrik ile çalışan büyük makinalardır. Üstte ve altta bulunan kafalardan alttaki kafa sabitken üstteki kafa hareketlidir. Dolayısıyla üstteki kafanın hareketiyle presleme işlemi yapılmakta ve balyalar küpler halini almaktadır. Bir tondan beş bin tona kadar materyali presleyen makinalar bulunmaktadır. Her tondaki materyaller için farklı basınçlar uygulanmaktadır.

Balya Presleme Makinaları Hangi Alanlarda Kullanılır?

Balya presleme makinalarının en önemli kullanım alanı atık materyallerin geri dönüştürülmesidir. Bunun yanında sadece saman balyalama, plastik, karton ve kâğıt dönüşümü için kullanılmaz. Tarım arazilerindeki ürünlerin küspeleri, kamışları vb. materyalleri için de presleme işlemi yapılabilir. Tekstil ürünlerinin preslenmesi için de farklı türde balya presleme makinaları üretilmektedir. Bunların yanında hurda, ambalaj atığı, çuval ve metal için kullanılan presleme makinaları vardır.

Balya Bağlamak İçin Ne Kullanılmalıdır?

Preslemenin son aşamasında balya, çelik veya plastik ile bantlanır. Bunun kriterini oluşturan etken ise balyanın boyutu ve balyanın türüdür. Küçük miktarlarda materyali sıkıştırma yapan balya presleme makinalarında genellikle plastik bantlama yapılır. Büyük fabrikalarda kullanılan makinalarda ise hem plastik hem çelik bantlama yapılır. Yatay presleme makinalarında ise çelik bantlama yaygın olarak kullanılır. Tüm bunlara bakıldığında genellikle plastik bantlama daha temiz ve daha güvenli olarak görülür. Bunun yanında plastik bantlama, çelik bantlamaya göre hammadde açısından da daha hesaplıdır. Balya Presleme makinası hangi ürün için kullanılacaksa ona göre bir bantlama işlemi yapılır.

 Hidrolik Pres ve Eksantrik Pres Nedir?

Hidrolik pres makinaları, yağın silindirlere yaptığı basınçla çalışma prensibine sahip makinalardır. Sağlanan elektrik ile pompalar çalışır ve sistem basınçlı yağ ile dolar. Yağ silindirlere etki eder ve silindirler ileri geri hareket ettiğinde ortaya bir mekanik enerji çıkar. Bu mekanik enerji sayesinde kafa presleme işlemine başlar ve presleme işlemi tamamlanır. Eksantrik preste ise elektrik ile çalışan bir mil vardır. Presleme yapılacak olan kafa bu mile bağlıdır. Elektrik verildiğinde bu mil hareket ederek kafanın sıkıştırma işleminin tamamlanmasını sağlar.