Sıfır Atık Projesinde Atık Türleri

Sıfır Atık Projesinde Atık Türleri

Sıfır Atık Projesinde Atık Türleri

Sıfır Atık Projesinde Atık Türleri; Sıfır atık projesi ile kullanım sonrası çıkan atıkların miktarını azaltmak, bir ürünü mümkün olduğu kadar uzun süre kullanmak ve buna bağlı olarak doğa kaynakların daha dengeli kullanımını hedeflemektedir. Atıkların doğada uzun sürede kaybolması, tekrar üretiminde ham madde, doğal kaynak ve fazla enerji kullanımı ile dünyanın doğal dengesi bozulmaktadır.

Doğanın olağan süreci belli bir hızda devam edilmektedir. Ancak insan yaşamının hızlanması ve buna bağlı tüketim ve üretim süreçlerinde seri bir sistemin oluşması doğal dengeye aykırı olmaktadır. Bunun sonucunda ise doğanın hızına ayak uyduramayan bir yaşam biçimi ve bundan kaynaklanan doğal afet, iklim sorunları ve kaynak kıtlığı yaşanabilmektedir. Sıfır atık projesi ile insan yaşamının olmasa da tüketim ve atık oluşturma hızının doğanın hızına ayak uyduracak şekle gelmesi hedeflenmektedir.

Atıkların Ayrıştırılması Neden Önemli?

Her ürünün yapımında kullanılan maddeye göre atık özellikleri değişebilmektedir. Bunun temelinde ise maddelerin doğada kaybolma süresinin farklılık göstermesi bulunmaktadır. Aynı zamanda atık maddelerin geri dönüşüm sürecinde de türlerine göre farklı işlemler uygulanmaktadır. Geri dönüşüm süreci doğada gerçekleştiğinde atığın tam anlamı ile yok olup toprağa karışması şeklindedir. İnsan faktörü ile gerçekleşen geri dönüşümde ise atık maddelerin toplanıp ham maddeye dönüştürülerek tekrar benzer ürünlerin üretilmesi şeklindedir.

Sıfır atık ile geri dönüşüm sürecinin ilk aşaması ise atıkların maddesel özelliklerine göre ayrıştırılması ile başlamaktadır. Böylede her atık türünün maddesel özelliklerine göre uygun işlemlerden geçmesi ve geri dönüşümün başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi mümkün olmaktadır.

Sıfır Atık Türleri Nelerdir?

Atıkların doğru ve etkili bir şekilde tekrar kullanıma kazandırılması ile yeni ürünler için doğal ham madde kaynaklarının kullanılmasını azaltmaktadır. Proje kapsamında özelliklerine göre ayrıştırılan sıfır atık türleri ise şu şekildedir;

  • Cam Atıklar
  • Kağıt Atıklar
  • Ahşap Atıklar
  • Plastik Atıklar
  • Metal Atıklar
  • Kompozit Atıklar
  • Organik Atıklar
  • Bitkisel Yağ Atıklar
  • Atık Piller
  • Elektronik Atıklar

Her  atık türüne uygun geri dönüşüm işlemi uygulanarak, doğanın daha temiz ve kullanılabilir kalması, kaynakların ise korunması mümkün olmaktadır.