Sıfır Atık Projesi Ve Kompost Cihazlar

Sıfır Atık

Sıfır Atık Projesi Ve Kompost Cihazlar

Sıfır Atık; Sıfır atık, insan kullanımı sonucu oluşan atık olarak değerlendirilen malzemeleri mümkün olduğu kadar en az seviyeye indirme işlemi ya da yönetim felsefesi olarak tanımlanabilir. Günümüzde kullanılan bir çok ürün kullanım ömrü uzun olmasına rağmen kısa sürede çöpe dönüştürülmektedir.

Tüketimin hız kazanması ve çok fazla atık çıkması ile yeni kullanılacak ürünlerin yapımında kullanılan kaynaklarda ciddi oranda azalmalar meydana gelmektedir. Sıfır atık prensibi ile hareket ederek yaşanılan israfın önüne geçmek mümkün olmaktadır. Sıfır atık mantığı temelinde, kullanılacak malzeme ile kullanılması mümkün olmayan malzeme ya da ürünlerin ayırımının çok iyi yapılması bulunmaktadır.

Sıfır Atık İçin Neler Yapılmakta?

Sıfır atık ile atık olarak değerlendirilen ürünlerin farklı şekilde farklı alanlarda kullanımının mümkün olup olmadığı üzerine çalışmalar ve fikirler oluşturulmaktadır. Tüm Türkiye genelinde yürütülen sıfır atık projesinin amacı da ülke genelinde aşırıya giden yanlış kullanım alışkanlıklarını düzeltmektir. Buna bağlı olarak yaşamın her alanında oluşan gereksiz çöp çıkarma ya da ürün ve malzemelerin yanlış değerlendirilmesi ile oluşan zararın ortadan kaldırılması hedeflenmektedir. Bu hedef doğrultusunda yapılan çalışmalar şu şekildedir;

Sıfır atık mantığı ile hareket etmek için bireysel ve toplumsal farkındalık oluşturmak.

Atık olarak adlandırılan ürün ya da malzemenin farklı alanda farklı amaca hizmet edecek şekilde değerlendirilmesi üzerine fikirler oluşturmak ve uygulamaya geçirmek.

Sıfır atık ile kısa ve uzun vadede elde edilecek kazanımları proje tetikleyici olarak gündemde tutmak.

Tek kullanımlık ürünlerden mümkün olduğu kadar vazgeçmek.

Sıfır Atık ile Elde Edilecek Kazanımlar

Doğal enerji kaynakların dengeli kullanılmasını desteklemesi ile sıfır atık hareketi büyük bir kazanım sağlamaktadır.

Atık malzemelerin azaltılması ile atık toplama, geri dönüşüm gibi birçok alanda maliyet tasarrufu sağlamayı desteklemektedir. Bireysel anlamda tüketim çılgınlığı önüne set olmaktadır.

Tüketim toplumu olmaktan çok çevreye duyarlı bir toplum haline gelmeyi desteklemektedir.

Uzun vadede kazanımları ise dünyanın enerji kaynaklarını idareli ve faydalı kullanarak dünyanın daha yaşanır hale gelmesini desteklemektir.

Gelecek nesillere daha temiz ve daha yaşanılabilir bir dünya bırakma hedefine hizmet etmektedir.