Kompostlaştırma Sistemi Nasıl Çalışır

Kompostlaştırma Sistemi Nasıl Çalışır

Kompostlaştırma Sistemi Nasıl Çalışır

Kompostlaştırma Sistemi Nasıl Çalışır; Katıkların ortamın oksijeni kullanarak zamanla çürütülmesine, öğütülmesine ve daha sonra kuru organik gübre olarak kullanılmasına olanak sağlar. Daha çok mikroorganizma denilen, çıplak gözle görülmeyen canlıların ayrıştırılması işlemidir. Ancak bu kompostlaştırma işleminin gerçekleşebilmesi için en az yüzde 50 civarında suya gereksinim duyulmaktadır. Kompostlaştırma işlemini sağlayacak birçok sistem vardır. Ancak bu sistemler genel itibari ile aşağı yukarı aynı şekilde çalışır ve aynı amaca hizmet eder. En yaygın ve en tercih edilen yöntem Biyostablizatör yöntemidir. Bu yöntemde öncelikle geri dönüşümü sağlanacak çöpler alınır, sisteme eklenir ve sistem bu çöpleri ayrıştırmakla işe başlar. Ayıklama işlemleri döner bantlarla gerçekleşir. Bantların dönüş hızı gece ve gündüz saatlerinde farklılık gösterebilmektedir. Genellikle geceleri gündüzlere kıyasla yüzde elli daha yavaş şekilde hareket etmektedir. Kompostlaştırma sistemleri işlevini yerine getirebilmek için gerekli miktarda oksijene ihtiyaç duyar. Eğer oksijen miktarı yeterli değilse sistem kendiliğinden hava basabilir. Bu özelliklere haiz makineler mevcuttur. Biyostablizatör yönteminde sıcaklık birkaç gün içerisinde 500 dereceye kadar çıkabilmektedir. Bu denli yüksek sıcaklığa dayanabilecek canlılar doğal olarak mevcut olmayacağından, bu yöntem oldukça sterildir.

Kompost Makinelerinin Faydaları

Kompost makinelerinin faydaları arasında evsel atıklarımızın büyük bir çoğunluğunun geri dönüştürülerek çevre kirliliğini azaltması vardır. Kompostlaştırma işlemi bir nevi dünyamıza hayat vermek, ömrünü uzatmak gibi bir şeydir. Günümüzde tüketim miktarı özellikle de bilinçsiz tüketim miktarı böyle artmışken, atıkların geri dönüşümü daha değerli bir hale gelmiştir. Kompostlaştırma avantajları arasında en büyük yeri toprağı sağlamlaştırma alır. Bu sayede erozyon riski azalır ve doğamız daha yaşanabilir hal alır. Ayrıca kompostlaştırma işlemi doğal bir gübredir. Bu bakımdan bitkiler daha dirençli, daha sağlıklı büyür. Kompostlaştırma işlemi ciddi derecede çöp miktarını azaltır. Her evde bir kompost makinesi olduğunu hayal edince gerçekten dünyamızda çevre sorunu diye bir şey neredeyse kalmaz. Yemek ve yeşil renkte olan atıkların kompostlaştırma işlemi sırasında suya ve havaya ihtiyaç vardır. Bu durumda ortaya karbondioksit salınımı çıkacaktır. Ancak bu atıkların doğal ortamda çözünmesi ve zamanla çürümesi sırasında doğaya metan gazı yayılır. Metan gazı da karbondioksite oranla çok daha tehlikeli ve zararlıdır.