Kompost Makinelerinin Geri Dönüşümde Önemi

Kompost Makinelerinin Geri Dönüşümde Önemi

Kompost Makinelerinin Geri Dönüşümde Önemi

Kompost Makinelerinin Geri Dönüşümde Önemi; Ülkemizde uygulanan atık stratejisinin en önemli maddeleri atıkların geri dönüştürülmesi üzerine olan maddelerdir. Çevre kanunu başta olmak üzere ülkemizde gerçekleşen bütün hukuki düzenlemelerde atıkların gerek ikinci ham madde olarak gerekse enerji olarak geri dönüştürülmesi öngörülmüştür. Bu konu ile ilgili olarak da teşvikler düzenli olarak yenilenmektedir. Bu teşvikler kapsamında ise gerekli kriterler belirlenmiş ve lisanslar verilmiştir.

Bu kadar önemli olan geri dönüşümün tanımına bakacak olursak da katı ve sıvı atıkların özellikleri bakılarak cam, plastik, organik, metal yada kağıt gibi sınıflara ayrıldıktan sonra gerekli işlemlere tabi tutularak başka ürünlere veya enerjiye çevrilmesi olduğunu görürüz.

Geri dönüştürülebilen atıkların %50’sini organik atıkların oluşturduğu ülkemizde de doğal olarak, organik atıkların geri dönüştürülmesi diğer materyallere oranla daha fazla önem arz etmektedir. Organik atıkların geri dönüştürülmesinde en kolay kullanılanılabilen ve en yüksek oranda verim alınabilen teknik ise şüphesiz ki kompost makineleri olmaktadır. Bu makineler ile geri dönüştürülen organik atıklarda verin %90 olmaktadır. Üstelik bu oran bize ait formüle sahip bakteriler sayesinde sadece 24 saatte elde edilmektedir. Makinelerimizin çalışma prensipleri ise şu şekilde özetlenebilir.

Kompost Makinelerimizin Çalışma Prensipleri

Ev kullanımına uygun olan kapasitelerden başlayarak endüstriyel kullanıma uygun olan kapasitelere sahip kompost makineleri çalışma prensibi oldukça kolaydır.

Makinelerimizi diğerlerinden farklı kılan en önemli özellik şüphesiz ki patenti bize ait olan sağlıklı bakteriler olmaktadır. Bu bakteriler sayesinde makinelerimizden sadece 24 saat içerisinde kompost gübre elde edilebilmektedir.

Tamamen otomatik olan makinelerimizin kullanımı oldukça kolay olmakla birlikte aşağıda ki noktalara dikkat etmek gerekmektedir.

  1. Atıkların içerisindeki zararlı bakterilerin ortadan kaldırılabilmesi için makinenin ilk iki saat 90 derecede çalıştırılması gerekmektedir.
  2. İçerisinde her hangi bir zararlı bakteri kalmayan atıkların fermente olup kompost işleminin gerçekleşme süreci ise 3 saat ile 16 saat arasında gerçekleşmektedir. Bu süreçte makinenin 60 – 70 dereceler arasında çalıştırılması gerekmektedir.
  3. 16. saatin sonunda kompost işlemi sona erer. Ancak içerisinde ki gübrenin kurutulması ve kullanıma hazır hale gelmesi için makine 100 derecede 14. saatin sonuna kadar çalıştırılır. Böylelikle 24 saatin sonunda kullanıma hazır olan kompost gübresi elde edilmiş olur.