Hurda Balya Presleme

Balya Makinesi Model Ve Çeşitleri

Hurda Balya Presleme

Hurda Balya Presleme; Türkiye’de ve Dünya’da her gün yüzlerce yeni eşya alınmaktadır. Alınan her yeni eşya ile eskisinin yeri artık çöp olmaktadır. Peki bu eski eşyalar nerede sorusunun da akla gelmesi gerekiyor aslında. Bu tüketim çılgınlığı sonucunda yeni bir iş kolu bile ortaya çıkmıştır: Hurdacılık. Hepimizin bildiği üzere hurda; eski, kullanılacak durumda olmayan anlamına gelmektedir. Hurdacılar, cadde ve sokaklarda gezerek hurdaları toplamakta ve bu hurdaları geri dönüşüme katılması için biriktirmektedir. Hurda denince akla gelen bir diğer eşya ise tedavülden kalkan, kullanım durumunda olmayan araçlardır. Tüketiciler belirli bir ücret karşılığında bu hurda araçları satmaktadır.  Günümüzde hurda araç ve hurda eşya sektörü iyice büyümüştür. Otomotiv, mobilya ve beyaz eşya sektöründeki kimi markalar, indirim vaadiyle insanların geri dönüşüm hareketine katılmasını sağlamaktadır. Durum böyle olunca bu hurdaların toplanması ve saklanması zor bir hal almıştır. Buradan yola çıkarak üretilen balya presleme makinaları bu işlemleri epeyce kolaylaştırmıştır.

Hurda Balya Presleme İşlemi

Balya presleme makinaları hidrolik silindirlere sahiptir ve bu silindirler büyük küçük demeden bütün metal parçaları sıkıştırarak küçük boyutlara getirir. 300-350 bar civarında olan bu güç ile 3 eksenden baskı yapılmakta ve sıkıştırma işlemi tamamlanmaktadır.

Hurda Balya Presleme Yararları

Bilindiği üzere metal vb. maddelerin ergitilmesi işlemi epeyce maliyetli olmaktadır. Hurda balyalar sayesinde metali ergitme süresi azalır ve enerji maliyeti düşer. Sıkıştırılmış halde ergitilen hurda sayesinde ergitme verimi de artmaktadır. Yükleme aşamasında bir seferde daha çok metal koyulacağından ergitme kapakları tekrar tekrar açılmayacağı için enerji kaybı yaşanmayacaktır. Ergitme ocaklarının ömrü de düzgün kullanım sayesinde artacak, yapım ve bakım maliyetleri de azalacaktır. Hurdanın sıkıştırılmış olmasının, ağırlığının ve fiyatının ölçülmesinde işletmeler açısından büyük avantajları olmaktadır. Hurdanın maliyeti ile hammadde maliyeti farklı olacağından üreticinin maliyeti de azalacaktır. Balya presleme makinaları sayesinde küçültülen hurda taşıma ve depolanma maliyeti açısından da üreticiye büyük avantajlar sağlamaktadır. Ayrıca hammadde temini yapılırken işletme temiz ve düzenli olabilecektir. Presleme işleminin en önemli yararı ise insanların işlemlerini kolaylaştırması ve insanları ekolojik olarak harekete geçirmesidir.