Geri Dönüşüm Makinaları 

Geri dönüşüm makinaları

Geri Dönüşüm Makinaları 

Geri Dönüşüm Makinaları;Günümüzde çevrenin korunması adına birtakım çalışmalar yapılmaktadır. Bunun yanı sıra tükenen doğal kaynakların daha iyi bir şekilde muhafaza edilmesi için geri dönüşüm firmaları hizmet vermekle yükümlüdürler. Bu firmalar çok farklı alanlarda hizmet verebilirler. Tüm geri dönüşüm unsurlarını kendi bünyelerine toplarlar ve geniş çaplı geri dönüşün hizmeti verirler. Bu noktada geri dönüşüme girecek olan materyallerin türleri büyük anlam taşımaktadır. Çünkü geri dönüşüm tesisleri tamamen bilimsel ölçülerle hareket ederler ve birtakım yasal düzenlemelerle kayıt altında tutulurlar.   Bu kurumların yeniden kazandırma faaliyetlerini yapmaları için kaliteli,  materyallere uygun  geri dönüşüm makinaları türlerine sahip olması gerekir. 

Bu geri dönüşüm unsurlarının en başında plastik ürünler gelir. Plastik çok farklı türleri ile birlikte hayatımızın her anında kullandığımız bir ham maddedir.  Bu sebeple plastik geri dönüşümü için kullanılan makinalar da kalite son derece önem arz etmektedir. Bunun için kullanılan makinalarda ilk önce yapılan işlem plastik türlerinin ayrıştırılması olacaktır. Çünkü iyi bir ayrıştırma süreci geçirilmezse  sağlıklı bir geri dönüşüm yapılması beklenemez. Plastik kendi içinde birçok türe ayrılabilir. Her bir türün özellikleri de farklıdır. Kullanılan sert ve film geri dönüşü makinalarıyla kaliteli bir dönüşüm yapılır. Bu geri dönüşüm makinaları plastik türlerinden daha çok polietilen ve  polipropilen gibi atıkların geri dönüşümü için kullanılır.  

Bu hurda plastiklerin ortak özellikleri ise sert ve film şeklinde oluşlarıdır. Kurulacak geri dönüşüm hattıyla bütün geri dönüşüm işlemleri hızlı bir şekilde yapılabilir. İlk işlem olarak kırma makinası yer alır ve plastik atıklar çok küçük ebatlara parçalanır. Daha sonra ise turbo özellikli yıkama sistemlerinin içine girer. İçine giren parçalar üzerinde barındırdığı her türlü pislikten arındırılır. Kullanılan plastiğin yapısı ve duruma göre kurulama işlemi veya imkân tanıyorsa madde sıkma işlemlerinden sırayla geçirilir. Buradaki amaç aslında küçültülen plastik parçalarının ısı öncesi nemden tamamen arındırılmasının sağlanmasıdır. Geri dönüşüm makinaları hattında bir sonraki işlem sudan ve nemden arındırılmış olan plastik türlerinin ara depo denilen kısma sevk edilmesinin sağlanmasıyla devam eder.