Balya Makinelerinin Tarımsal İşletmelerde Kullanımı

Balya Makinelerinin Tarımsal İşletmelerde Kullanımı

Balya Makinelerinin Tarımsal İşletmelerde Kullanımı

Balya Makinelerinin Tarımsal İşletmelerde Kullanımı; Balya makineleri, küçük yapılı olan ürünlerin sıkıştırılarak belirli boyutlara göre ip, çember ya da tel yardımı ile paketlenmesi işlevini görmektedir. Bu özellikleri ile çeşitli sektör ve çalışma alanlarında balya pres makineleri etkili olarak kullanılmaktadır. Bu makinelerin bir kullanım alanı ise tarımsal faaliyet gösterilen alanlardır.

Balya makinelerinin tarımsal alanlarda genellikle kullanıldığı alan ise hayvanların beslenmesinde kullanılan saman, yonca, ot ve silajların paketlenmesi işlemleridir. Balya pres makineleri ile bu yem ürünlerinin toplanması, paketlenmesi, taşınması ve istiflenmesi daha kolay bir şekilde yapılabilmektedir.

Hayvanlar İçin Organik Besinlerin Hazırlanması

Tarımsal üretimde hayvanların beslenmesinde kullanılacak ürünlerin üretilmesi de son derece önemli bir yere sahiptir. Topraktan alınan ve besin değeri yüksek olan organik yemler ile hayvanların gelişim göstermesi ve beklenilen verimliliği sağlamaları mümkün olmaktadır. Toprağa ekilen tohumların sulanması ve bakımı yapılarak yetişmesi sağlanmaktadır. Sonrasında ise doğru ve etkili bir şekilde hasat işlemleri yapılmaktadır.

Arpa, buğday, çavdar ve yulaf gibi tahılların sap kısımları, mısır, pancar gibi bitkilerin silajları, yonca ve otlar ise kuru yeşil yem şeklinde hayvan yemi olarak kullanılmaktadır. Bu yemler küçük parçalar halinde olduğu için toplanması, taşınması ve depolanması sırasında daha çok israf olmaktadır. Ayrıca bu organik yemler serbest halde çok yer kaplamakta ve taşınması, istiflenmesi zahmetli olmaktadır. Tüm bunlara çözüm olarak ta yem yapımında balya pres makineleri etkili olarak kullanılmaktadır.

Balya Makinesi Kullanımının Tarımsal Faaliyetlere Etkisi

Balya pres makineleri kullanılarak tarımsal faaliyetlerde önemli bir yere sahip olan hayvan yemi üretimi  çok daha pratik bir şekilde yapılabilmektedir. Üreticinin işini kolaylaştırmak ise verimliliği yüksek oranda arttırmaktadır. Balya makinelerinin tarımsal faaliyetlere etkisi şu şekilde sıralanabilir;

  • Yemlerin toplanma ve taşınma sürecinde israf olmasını önler,
  • Organik yem ham maddelerinin paketler haline daha kolay taşınmasını ve zamandan tasarruf etmeyi sağlar,
  • Yemlerin depolanma sürecinde daha az yer kaplamasını ve alan tasarrufu sağlar,
  • Tüm bu faydaları ile zaman, maliyet ve iş gücü bakımından büyük ölçüde tasarruf etme imkanı sağlar.