Atık Yok Gelecek Var

Atık Yok Gelecek Var

Hayatın sürekliliği ve temiz bir gelecek için gereken olmazsa olmaz şartlardan biri doğanın temiz tutulması ve kaynakların daha verimli kullanılmasının sağlanmasıdır. İsrafın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşumunun engellenmesi veya oluşum zamanı kaynağında ayrıştırıp toplanarak geri dönüşüm sağlanması ve tekrar ekonomiye kazandırılması hedefleri Sıfır Atık Projesi temellerini oluşturmaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan Sıfır Atık Projesi ile evsel ve işsel atıkların ekonomiye yeniden kazandırılması, böylece doğanın korunması amaçlanmıştır. Bu amaca istinaden çıkarılan yönetmeliklerle geri dönüşüm için gerekli şartların işletmeler tarafından kurulması zorunlu hale getirilmiştir.

Dünya genelinde en fazla atık gurubunu yemek artıkları oluşturmaktadır. Her ne kadar tasarruflu olmaya çalışsak ta yemek öncesi ve sonrası oluşan atıklar gerek evlerde gerekse büyük işletmelerde bir sorun haline gelmişlerdir. Bu sorunun çözümü için geleneksel yollarla kompost kutuları kullanılmakta ancak bu durum zaman ve iş gücü kayıplarına yol açmaktadır.

Kompost Makineler

Geri dönüşüm platformları genelde temizleme, yıkama, kurutma, öğütme ve organik ham .maddeye dönüştürme makinelerinden oluşmaktadır. Birinin eksikliği .dönüşen ürünün kalitesini azaltmaktadır. Kompost makineler tek başlarına geri dönüşümü. sağlamaları ve boyutlarıyla her alana girmeyi başarmaları sayesinde göz doldurmaktadırlar.

En fazla atık grubunu oluşturan yemek öncesi ve sonrası atıklar bu makineler sayesinde hızlı bir şekilde işlenerek içerik açısından zengin .organik gübrelere dönüşmektedirler. Klasik yöntemlerle 20-30 gün gibi uzun bir dönemde ve. sık sık karıştırma gibi zahmetli bir işlemden sonra elde edilebilen gübre, kompost makineler sayesinde 1 gün gibi kısa bir zamanda ve .tamamen otomatik bir şekilde çalışma prensibiyle elde edilebilmektedir. Farklı boyutları sayesinde büyük işletmelerin yanı sıra evlerde de kullanım olanağı bulmuşlar ve bireysel bahçe ve tarlalarda gübre için kullanım olanağı sağlamışlardır.

Sıfır Atık Projesi kapsamında yemek verilen işletmelerin. kompost makine kullanımları zorunlu hale gelmektedir. Kompost makineler işletmelere zaman ve iş gücünden tasarruf sağladığı gibi ek kazanç kapısı olanağı da sunmaktadırlar. Artıklar sayesinde .günlük olarak oluşturulan. içerik açısından zengin gübreler piyasada satış kabiliyetine sahiptirler .ve birçok üretici tarafından kullanılmaktadırlar. Doğal yollarla elde edilen gübrelere nazaran organik olma bakımından hala tartışılan makineler, zaman ve iş gücü tasarrufu ile sıfır atık için daha temiz daha refah bir gelecek için varlıklarını sürdürmeye devam edeceklerdir.