Sıfır Atık

İsrafın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşumunun engellenmesi ya da minimize edilmesi, atık oluşumu sırasında kaynağında ayrıştırılarak toplanması ve geri dönüşüm sağlanması hedefleri sıfır atık felsefesinin içeriğini oluşturmaktadır. Sınırlı kaynakların verimli bir şekilde kullanılması ve atıkların yeniden değerlendirilmesini amaç olarak edinmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan Sıfır Atık Projesi ile evsel ve işsel atıkların ekonomiye yeniden kazandırılması, böylece doğanın korunması amaçlanmıştır.
Sıfır atık kaynağında başlamaktadır. Kaynakta ayrıştırma yöntemiyle toplanan, gözden düşürdüğümüz, adına çöp dediğimiz malzemeler temizlenerek yeniden kullanılmak üzere ham madde haline getirilmektedir. Doğanın korunması, kıt kaynakların verimli bir şekilde kullanılması ve maliyetlerin azaltılması ana hedefler olarak görülmektedir.

Geri Dönüşüm Nasıl Sağlanır?

Sıfır atık için geri dönüşüm kendine yeni bir sektör oluşturmayı başarmıştır. Bu sektör evlerde ve iş yerlerinde artık kullanılmayan atıkları toplayarak işlemekte, ekonomiye yeniden kazandırılmasını sağlamaktadır. Sıfır atık için kullanılan makineler toplanan atıkların yıkanılarak kurutulması, bileşenlerine ayrılması ve yeniden ham madde haline dönüştürülmesi amaçlarını gerçekleştirmek için kullanılmaktadırlar.
Geri dönüşüm fabrikalarında kullanılan santrifüj seperatör, seperatör gibi makineler yıkama ve ayrıştırma işlemlerini tamamlarlar. Atıklar ilk bu makinelerden geçirilerek kirlerden ayrıştırılması sağlanır. Konik pres türü makineler atıkların hızlı kurutma işlemleri ile ilgilenirler. Tek ve çift şaftlı shredder makineleri ise kırma, öğütme, parçalama görevini üstlenerek atıkların uygun boyutlara getirme işlevlerine yardımcı olurlar. Tüm bu işlemlerin ardından atıklar granül ya da aglomer gibi ham maddeye dönüştüren makinalardan geçerler. Böylece atıklar yeniden ham madde haline getirilerek ilgili fabrikalara ana ürün yapılmak üzere gönderilebilirler.
Evlerimize kadar giren kompost makineler sayesinde ise yiyecek artıklarımızı kullanarak bahçemizde veya saksılarımızda kullanılmak üzere gübre üretimi yapabiliriz. Geri dönüşüm evlerde de mümkün hale gelmiştir.

Biz Ne Yapabiliriz?

Sıfır atık sağlamak her zaman başkalarından beklenen bir görev değildir. Atıkların geri dönüşümü kaynağında başlamaktadır. Kaynakta ayrıştırma ilgili geri dönüşüm hatlarına doğru malzemelerin girmesini sağlamaktadır. Bu sebeple belediyeler, alış veriş merkezleri, hastaneler, iş yerleri, marinalar, okullar, oteller, restoranlar, siteler ve terminaller gibi yerlerde Sıfır Atık sistem kurulumunun sağlanması ve bu sağlanan kurulumlara uygun çöplerimizin ilgili yerlere atılmasının sağlanması gerekmektedir. Daha temiz bir çevre için çalışmaların atılım sırasında başlaması verimi arttıracak, maliyetlerin azalmasını sağlayacaktır.