Sıfır Atık Elde Etmenin Önemi

Sıfır Atık Elde Etmenin Önemi

Sıfır atık temelde; israfların azaltılmasını, kaynakların daha verimli kullanılmasını, işlemler sonucu ortaya çıkan atığın azaltılmasını amaçlayan bir projedir. Sıfır atık elde etmenin önemi dünyamızın geleceği açısından büyüktür. Dünya nüfusu sürekli arttığından tüketim miktarı da doğru orantılı bir şekilde artmaktadır. Bu durum da doğal kaynaklarımızın dengesini bozmakta ve tahribata neden olmaktadır. Nüfus sürekli arttığından doğal denge bu talebi karşılamakta zorluk yaşamaktadır.

Bu durum da bizleri; doğal kaynakları daha dengeli, daha verimli kullanmaya itmiştir, daha doğrusu itmelidir. Çevre sağlığına, insan sağlığına, doğal döngüye önem veren her devlet; kaynakların verimli kullanılması konusunda insanları bilgilendirmeli, bu doğrultuda teşvik etmelidir. Sıfır atık projesi daha çok kaynakların verimli kullanılmasını, çevre kirliliğinin azaltılmasını amaçlamaktadır. Bunlar başarıldığı taktirde insanlar daha kaliteli bir yaşam sürecek ve yeni nesillerin geleceği koruma altına alınmış olacaktır. Bu proje bu bakımdan, insanlarda “duyarlı tüketici” profili oluşturmayı da hedeflemektedir.

Sıfır Atık Geri Dönüşüm Sistemleri

Sıfır atık geri dönüşüm sistemleri, kullanılacak alanlara göre farklılık gösterir. Eğer sıfır atık geri dönüşüm sistemi belediyelerde kullanılmak amacı ile kurulacaksa belli aşamaların gerçekleştirilmesi gerekir. Belediyeler için sıfır atık sistemi için öncelikle bir sıfır atık ekibi oluşturulmalıdır. Oluşturulan bu ekip belediye içerisinde sistemin iyileştirilmesini ve geliştirilmesini sağlayacaktır. Daha sonra ise toplama altyapısının oluşturulması gerekmektedir. Geri dönüşümü mümkün olabilecek atıklarda mavi ya da yeşil konteyner, geri dönüşümü sağlanamayacak ürünlerde ise gri konteyner kullanılmalıdır. Bu konteynerler toplu yaşam alanlarına yerleştirilmeli ve belirli aralıklarla toplanmalıdır.

Toplanan bu atıklar geri dönüşüm tesislerinde öncelik sırasına göre işleme tabii tutulmalıdır. Eğer sıfır atık dönüşüm sistemi hastaneler için kurulacaksa yine bir sıfır atık ekibi oluşturulmalıdır. Oluşturulacak bu ekip bilgili kişilerden oluşturulmalı ve süreç takibi bu ekip tarafından yürütülmelidir. Uzman ekip hazırlayacağı plan dahilinde malzemeler temin edecek ve bu malzemeleri hastaneye yerleştirecektir. Elbette bunun için gerekli yerlerden izin alınması gerekmektedir. Son olarak da uygulamanın sonucu izlenmeli, takip edilmeli ve gereken yerde önlemler alınmalıdır.