Sıfır Atık Çalışmaları

Evimiz dediğimiz dünyamızın daha temiz bir şekilde korunması ve kaynaklarının daha verimli bir şekilde kullanılabilmesi için sıfır atık çalışmaları dünya genelinde sürmektedir. İsrafın önlenmesi, atıkların oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, zorunlu olarak oluşan atıkların ise yeniden ekonomiye kazandırılması sıfır atık olarak bilinmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bu amaca hizmet edebilmek için başlatılan Sıfır Atık Projesi ile ülke ekonomisinin daha güçlü seviyelere ulaşması amaçlanmakla birlikte bu amaca ulaşmak için doğanın temiz tutulması da hedeflenmiştir.

Sıfır Atık İçin Teknolojiden Faydalanmak

21. yüzyıl doğadan elde edilen ürünlerin çoğalması, ancak bu ürünlerin kullanım ömürlerinin sınırlı olması ve zamanla atık haline dönüşmesini sağlayan bir zaman dilimi olmuştur. Gelişen teknoloji ve bilim biriken atıklara çareler aramaya başlamış ve geliştirilen makineler sayesinde atıkların yeniden ham madde olarak ekonomiye kazandırılmaları sağlanmıştır. Teknoloji kendi yarattığı sorunu yine kendisi çözmeyi başarmıştır.

Bu amaçla geliştirilen makineler atıkları temizleme, ayrıştırma, yıkama, kurutma ve ham maddeye dönüştürme aşamalarından geçirerek yeniden kullanıma sunmaktadırlar. Bu amaçla yıkama ve ayrıştırma işlemlerinde santrifüj seperatör, seperatör gibi makineler kullanılmaktadır. Yıkanan ve kirlerden arındırılan atıklar konik pres türü makineler sayesinde kurutulmakta ve boyutlarının küçültülmesi için parçalanmasını sağlayan tek ve çift şaftlı shredder makinelerine gönderilmektedir. Temizliği sağlanan, kurutulan ve küçük parçalar haline getirilen atıklar granül ya da aglomer gibi ham maddeye dönüştüren makinalardan geçmeye başlarlar.Sıfır atık amaçlı kompost makineler yiyecek artıklarını gübreye dönüştürmek amacıyla kullanılmaktadırlar. Daha temiz bir çevre için sadece sanayi ve restoranlarda değil evlerimizde de kullanım olanağı sağlanmıştır. Bahçemizde işlediğimiz toprağa gübre üretmek için ev tipi kompost makinelerden faydalanma olanağımız bulunmaktadır.

Daha Temiz Bir Çevre Mümkün

Dünya genelinde başlatılan projelere ülkemizde ortak olmuş ve kaynakların daha verimli kullanılabilmesi için Sıfır Atık Projesi geliştirilmiştir. Daha temiz bir çevre için atıkların yeniden kullanılması kaynak maliyetini azaltmakta, çalışma verimliliğini ise arttırmaktadır. Maliyetlerin düşmesi, israfın önlenmesi, kullanılmayan ve atık diye nitelendirilen malzemelerin yeniden dönüşümü ile mümkün olmaktadır. Gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak için gerekli çalışmalar ve destekler sürmektedir. Kaynağında başlayan sıfır atık sadece fabrikalara değil, hastanelere, restoranlara, AVM’lere ve hatta evlerimize kadar gelmiştir.
Daha temiz bir çevre mümkün ve bunu yaratmakta bizim elimizde!