Metal Atıklar

Metal Atıklar

Metaller doğada ham madde olarak bulunmaktadır. Kullanıma hazır hale gelmesi için çeşitli işlemlerden geçirilmektedirler. Metallere farklı kullanım alanlarında farklı şekillerde ihtiyaç duyulmaktadır. Günlük yaşamda kullanılan metal ürünler, yapı ve inşaat malzemeleri, çeşitli aksesuarlar, taşıtlar ve buna benzer birçok şey bulunmaktadır. Dayanıklı ve sağlam yapısı ile dikkat çeken metaller birçok alanda kolaylık sağlamakta ve yoğun bir şekilde kullanılmaktadır.
Metal atıklar ise kullanım dışı kalan metal ürünlerden oluşmaktadır. Kullanılmayan ve kullanılmayacak şekilde olan bu metaller doğa için ciddi anlamda sorun teşkil etmektedir. Bu sorunları engellemek ve çözümlemek ise metal kullanımını dengelemek ve geri dönüşümünü sağlamakla mümkün olmaktadır. Sıfır atık projesi ile metallerin etkili kullanımı ve geri dönüşüme kazandırılması çalışmaları yapılmaktadır.

Metal Atıkların Doğada Yok Olması

Metaller doğal kaynaklar arasında yer almaktadır. Metal ürünler ise bu doğal kaynaklardan elde edilmektedir. Metal atıkların doğada yok olması çok uzun yıllar sürmektedir. Metal ürünlerin doğru ve de etkili kullanımı ve metal atıkların geri dönüşüm sürecine dahil edilmesi ile doğal kaynaklar ile doğanın korunması hedeflenmektedir.
Öncelikle ürünlerin doğru ve ihtiyaç dahilinde kullanılması gerekmektedir. Sonrasında ise metal atıkların geri dönüşüm ile tekrar tekrar kullanılması gerekliliğine dikkat çekilmektedir. Sıfır atık projesi ile bu gerekliliklerin uygulanması ve de doğanın korunması hedeflenmektedir.

Metal Atıkların Geri Dönüşüm Süreci

Özellikle de yaşamın hız kazanması ve tüketim hızının artması ile birlikte artan atıklar doğaya ciddi oranda zarar vermektedir. İhtiyaç duyulan yeni ürünlerin üretilmesi ise hem masraf oluşturmakta hem de doğal kaynakların tükenmesine neden olmaktadır.Bu nedenle de tüm atıklarda olduğu gibi metal atıklarda da geri dönüşüm büyük önem taşımaktadır. Metal atıkların geri dönüşüm süreci aşamaları şu şekildedir;
Metal atıkların ayrı bir şekilde ayrı kutularda biriktirilmesi,
Metal atıkların lisanslı işletmelere ve geri dönüşüm merkezlerine ulaştırılması,
İşletmelerde yapılacak ayrıştırma, yıkama, kurutma gibi geri dönüşüm hazırlıklarının yapılması,
Geri dönüşüm işlemi ile metal atıkların parçalanması ve yeniden şekil verilecek hale getirilmesi,
Yeniden yeni metal ürünlerin yapımında kullanılması.