Kırım Makineleri

Kırım Makineleri

Kırım Makineleri ; Eskiden kağıtların bir kitap ya da kitapçık haline getirilmesi işini ciltçilik zanaatkarları üstlenmekteydi. Basım sektörünün büyümesi ve teknolojinin matbaacılığa yansımalarıyla birlikte, bu iş için makineler kullanılmaya başlandı. Basılı kağıt tabakalarının, makineler ve hala kimi zaman elle, katlanması ve kitap, broşür, dergi haline getirilmesi işlemine kağıt kırma adı verilmektedir. Bu işi üstlenen makineler ise kağıt kırım makineleri olarak adlandırılır.
Kağıt kırım makineleri günümüzde matbaacılık için birinci dereceden önemli olmakla birlikte, küçük ölçekli işletmeleri maliyet açısından zorlayabilmektedir. Aslında kağıt kırım makineleri kağıt katlama işlemini çok hızlı ve az maliyetle gerçekleştirirler fakat başlangıç aşamasında makineler oldukça maliyetlidir. Piyasada kağıt kırım makinesi fiyatları oldukça yüksektir. Bu yüzden, sürekli iş yapmayan işletmeleri zarara götürebilir.

Kırım makineleri çalışma prensibi

Kağıt kırım makineleri genelde dört kısımdan oluşurlar. İlk kısım kağıt tabakalarının makineye verildiği giriş kısmıdır. Bu işleme besleme denir ve kırım makinesinin özelliğine göre elle besleme veya otomatik besleme yapılabilmektedir. Kırım makinelerinin ikinci kısmı çanta ünitesidir. Çanta ünitesi kağıt tabakasının katlanmasını sağlar. Bunu silindirler yardımıyla yapar. Kırım makinelerinde bir, iki, dört, ya da altı tane çanta ünitesi bulunabilir. Üçüncü kısım balta ünitesidir. Balta ünitesi kırım makinelerinde olmak zorunda değildir, sadece çantalı sistem ile çalışan makineler bulunmaktadır. Balta ünitesi, çanta ünitesinde katlanmış olan kağıdın dikine katlandığı kısımdır. Bu kısma balta denmesinin sebebi, kırım bıçağı denilen aparatın, kağıda balta etkisi ile üstten çarpması yoluyla kağıdı katlamasından dolayıdır. Çanta ünitesinde kırım, kağıdın bir önceki kırımı ile aynı şekilde yapılırken; balta ünitesinde kırım bir önceki, yani çanta kısmındaki kırımın, dikine şeklinde yapılır. Bu işlemlerin ardından son olarak, kağıtların çıkışının sağlandığı çıkış ünitesi bulunur. Çanta ve balta işlemlerindeki farklılığa göre farklı çıkışlar bulunur.

Kağıt kırım makineleri, kağıt kırım makinesi operatörleri tarafından kullanılır. Kırım makinesi operatörleri kağıtların sayfalarına ve sayfa yapıların uygun olacak şekilde, basılı kağıt tabakalarını kırım makineleri yardımıyla katlayarak, kitap ya da kitapçık haline getirme görevini üstlenirler. Bu kişilerin kırım makinelerini temel kullanım becerisine ve bilgisine sahip olması gerekir. Makine kullanımı sırasında iş güvenliğine uyulması şarttır.