Kağıt Atıklar

Kağıt Atıklar

Bilindiği üzere kağıt yapımında kullanılan ham madde odundur. Odunlar ise ağaçlardan elde edilmektedir. Matbaanın kullanılması ile birlikte kağıt kullanımı da daha çok artmıştır. Kağıtların dengesiz ve israf edilerek kullanılması ise doğal oksijen kaynağımız olan ağaçların tükenmesine neden olmaktadır. Sıfır atık projesi ile kağıt atıklar tekrar kullanılabilir şekilde değerlendirilmektedir.
Kağıt ve kağıttan yapılan ürünlerin kullanımının hız kazanması ise kağıt atıkların geri dönüşümünü zorunlu hale getirmektedir. Ancak geri dönüşüm ile hem ağaçların kesilmesinin hem de doğal enerji kaynaklarının dengeli ve idareli kullanımı mümkün olmaktadır.

Kağıt Atıkların Doğada Yok Olması

Kağıt atıklarda plastik, cam ve metal gibi diğer atıklara oranla daha hızlı doğada yok olsa da yine de bu süreç zaman almaktadır. Ayrıca kağıdın doğaya bırakılması ile yeni kağıt ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yeni ağaçların kesilmesi gelmektedir. Kağıt atıkların geri dönüşümü ile kullanılmış kağıtların tekrar kağıt hamuru haline ve sonrasında yeni ihtiyaçları karşılayacak yeni kağıt ürünlere dönüşmesi sağlanmaktadır.
Kağıt kullanımı amacı ve kullanım alanları dikkate alındığında ise bu kağıt atıkların ne kadar fazla olabileceği dikkat çekmektedir. Başlıca kağıt atık olarak değerlendilecek malzemeler şu şekildedir,
Karton koli, kutu, kılıf gibi ambalaj malzemeleri,
Karton çanta ve keseler,
Kitap, defter, gazete ve dergiler,
Kağıt kaplama ve tanıtım – pazarlama ürünleri,

Kağıt Atıkların Geri Dönüşüm Süreci

Kullanılmış ve artık kullanılmayacak durumda olan kağıt atıkların geri dönüşüme kazandırılması sıfır atık projesinin önemli bir adımını oluşturmaktadır. Okullar, evler, ve çeşitli kullanım alanlarında çıkan kağıt atıkların yeni ihtiyacı karşılayacak kağıt ürünlere dönüştürülmesi son derece önemlidir. Böylece ağaçların kesilme hızı düşürülürken, tüketim hızına göre oluşan kağıt ihtiyacını da karşılamak mümkün olmaktadır. Sıfır atık projesi kapsamında kağıt atıkların geri dönüşüm süreci şu şekildedir;
Kağıt atıkların diğer atıklardan ayrılarak toplanması,
Toplanan kağıt atıkların geri dönüşüm merkezinde toplanması,
Kağıtların temizlenmesi ve tekrar hamur haline getirilerek yeni kağıt yapım sürecinde kullanılması,
Kağıtlar bu şekilde yeni ürünlerin yapımı ile kullanıma kazandırılmaktadır.