Geri Dönüşümde Kırma Parçalama Türleri

Geri Dönüşümde Kırma Parçalama Türleri

Geri Dönüşümde Kırma Parçalama Türleri ;Baskı işleminin ardından kağıt tabakaları katlanır. Bu katlama işlemine kağıt kırım denir ve tabaka halindeki kağıtlar bu şekilde kitap, broşür, afiş, dergi vs. haline getirilir. Kırımı yapılan kağıtlar, işlemin ardından kullanılır ya da ciltlenirler. Kağıt katlamada önemli bazı noktalar vardır: Eğer elle katlama yapılıyorsa kağıdın su yönü dikkate alınmalıdır. Aksi halde kağıt yüzeyinde bozulmalar meydana gelebilmektedir. Başka bir önemli nokta kağıdın gramajının dikkate alınmasıdır. Kağıdın gramajına bağlı olarak kağıdın kalınlığı artar. Kırım yapan kişi, kağıdın kalınlığına bağlı olarak kağıdın kaç kere katlanması gerektiğini ya da katlanabileceğini bilmelidir. Örneğin genel olarak şöyle oranlardan bahsedilebilir: 135 gr/m2 gramajı için kağıda 2 kırım; 115 gr/m2 için kağıda 3 kırım; 70 gr/m2 kağıda 4 kırım yapılabilir.

Elle kırım

Kağıt tabakalarının katlanmasında 4, 6, 8, 12, 16 sayfalı katlama türleri mevcuttur. Bir kağıt tabakası ortadan katlandığı zaman dört sayfa elde edilir. Bir tabaka paralel şekilde iki defa katlanırsa altı sayfa elde edilir; altı sayfa ve üzeri katlamalar akordeon tarzı yapılar oluşturlar. Bunlar çeşitli broşür, davetiye, harita gibi işlerde kullanılırlar.

Makineli kırım

Elle yapılan kağıt kırımı hala kimi işlerde kullanılmaya devam etse de, hem daha hızlı hem de daha ucuz olduğu için kağıt kırım makineleri çok daha yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu makineler genelde iki tipte karşımıza çıkar: Sanayi tipi kırım makineleri ve masaüstü kırım makineleri olarak. Matbaalarda kullanılan makineler sanayi tipi kırma makineleridir. Bunlar başlangıçta yüksek maliyetlidir ancak iş görme açısından daha ucuza iş ortaya çıkarırlar. Ayrıca büyük ölçekli işleri halledebilmek için şarttırlar.

Kırım makineleri çalışma aşamaları

Öncelikle giriş ünitesinden, kağıt tabakası makineye verilir. Bu aşama için elle ya da otomatik olarak, makinelerin farklı seçenekleri mevcuttur. Ardından çanta ünitesinde tabakalar, makinede bulunan silindirler yardımıyla, dik olarak katlanır. Ardından balta ünitesinde, dik olarak kırılmış olan kağıtlar katlanır. Balta ünitesinin bulunmadığı sadece çanta ünitesinin olduğu kırım makineleri de mevcuttur. Son olarak da çıkış ünitesinden, katlanmış kağıtlar forma halinde çıkarılır.