Atık Piller

Atık Piller

Piller, kimyasal enerjinin elektrik enerjisine dönüştürülmesini sağlayarak depolayan cihazlardır. Çeşitli alanlarda çok çeşitli pil türleri ile kullanılmaktadır. Bu pillerin belirli bir kullanım ömrü bulunmaktadır. Kullanım ömrünü tamamlamış diğer bir deyişle bitmiş olan piller atık piller olarak değerlendirilmektedir. Kimyasal özelliğe sahip olan bu atıklar sıfır atık projesi kapsamında değerlendirilmektedir.
Kimyasal olmaları nedeni ile doğaya kontrolsüz bir şekilde bırakılan atık piller doğa ve doğal yaşam büyük oranda zarar verebilmektedir. Bu nedenle de hem pillerin kullanımı hem de kullanım sonrası atık haline gelen pillerin doğru bir biçimde değerlendirilmesi gerekmektedir.

Atık Pillerin Doğada Yok Olması

Atık piller kimyasal olmaları nedeni ile uzun yıllar boyunca doğada varlığını sürdürmekte ve canlı yaşamını tehdit etmektedir. Atık pillerin doğada yol olma süresinin çok uzun olması, yeni yaşam biçiminde çok hızlı tüketim ile atıkların miktarının artması beraberinde çeşitli sorunlara yol açmaktadır. Bu sorunların çözümlenmesi ve sorunun nedenlerinin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar sıfır atık projesi kapsamında gerçekleştirilmektedir.
Sıfır atık projesi ile hem tüketim ürünlerinin dengeli ve idareli kullanımı hem de atıkların değerlendirilmesi ve dönüştürülmesi üzerine çalışılmaktadır. Bu çalışmalar ile doğal kaynakların tükenmesini önlemek ve daha yaşanılır doğal yaşam alanlarının korunması amaçlanmaktadır. Pillerin kullanımı ve atık pillerde bu stratejiye göre geri dönüşüm çalışmaları ile değerlendirilmektedir.

Atık Pillerin Geri Dönüşüm Süreçleri

Pillerin doğru ve yerinde kullanımı ile pil üretim sürecinde gerekli olan enerji kullanımı düşürülmektedir. Ayrıca bu yaklaşım ile gereksiz ve yetersiz sayıda pil kullanımı ile oluşan israf ve fazla miktarda atık pillerin oluşması engellenebilmektedir. Bunların dışında ihtiyaç doğrultusunda kullanılan atık pillerin geri dönüşüm süreci aşamaları ise şu şekildedir;
Çeşitli kullanım alanlarından çıkan atık pillerin ayrı ve özel kutular içerisinde biriktirilmesi,
Lokal olarak biriktirilen pillerin lisanslı geri dönüşüm tesislerinde toplanması,
Geri dönüşüm merkezine gelen pillerin temizlenmesi ve ayrıştırılarak, geri dönüşüme hazır hale getirilmesi,
Pil çeşidine göre atık pillerin bertaraf edilmesi,
Tekrar yeni pil yapımında kullanılabilecek durumda olan pillerin kullanıma kazandırılması.